Temel Değerlerimiz

images
  • Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
  • Gelişime açık, paylaşımcı yaklaşımla, çalışanların fikirlerine ve düşüncelerine değer veren, iletişime açık, teşvik ve takdiri önemseyen, adil, sürdürebilirlik ilkesi ile hareket eden yetkin yöneticileriz.
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, verilere dayalı çalışarak, gerektiğinde inisiyatif kullanır ve dürüstlük ilkesi ile çalışırız.
  • Farklı kültürlere saygılı, yürürlükteki kanunlara uyumlu, çevreye duyarlı ve gelecek nesillerin gelişimine destek veren sosyal bilinci yüksek bir kurumuz.